top of page

Mindfulisland Group

Public·22 members
Paul Steele
Paul Steele

Ang Iliad At Odyssey: Ang Buong Kuwento Ng Mga Epikong Griyego Sa Tagalog


Ang Iliad at Odyssey: Ang Buong Kuwento ng mga Epikong Griyego sa Tagalog
Ang Iliad at Odyssey ay dalawang sinaunang epikong Griyego na isinulat ni Homer, ang pinakasikat na makata ng kaniyang panahon. Ang mga ito ay naglalarawan ng mga kaganapan sa Trojan War at sa paglalakbay ni Odysseus pabalik sa kaniyang tahanan matapos ang digmaan.
Ang Iliad at Odyssey: Ang Buong Kuwento ng mga Epikong Griyego sa Tagalog


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2tIWWk&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3bIhd-17voCyYza1mq-M0kAng Iliad ay tumutukoy sa sampung taon ng pakikipaglaban ng mga Griyego laban sa mga Trojan, na nagsimula nang agawin ni Paris, ang prinsipe ng Troya, si Helen, ang asawa ni Menelaus, ang hari ng Sparta. Ang pinakamahalagang bahagi ng Iliad ay ang galit ni Achilles, ang pinakamahusay na mandirigma ng mga Griyego, na tumangging lumaban dahil sa hindi pagkakasundo nila ni Agamemnon, ang pinuno ng mga Griyego. Sa huli, si Achilles ay bumalik sa labanan upang ipaghiganti ang kaniyang kaibigang si Patroclus, na namatay sa kamay ni Hector, ang prinsipe at pinakamagiting na mandirigma ng mga Trojan. Si Achilles ay nakipaglaban at napatay si Hector, ngunit siya rin ay namatay dahil sa isang pana na tumama sa kaniyang sakong, ang kaniyang tanging mahina na bahagi.


Ang Odyssey ay sumusunod sa paglalakbay ni Odysseus, ang hari ng Ithaca at isa sa mga bayani ng Trojan War, na nagtagal ng dalawampung taon bago siya nakabalik sa kaniyang asawang si Penelope at anak na si Telemachus. Sa kaniyang paglalakbay, si Odysseus ay nakaranas ng maraming mga pagsubok at panganib, tulad ng pakikipaglaban sa Cyclops na si Polyphemus, ang pagtawid sa Land of the Dead, ang pag-akit ng mga Sirena, ang pag-iwas sa Scylla at Charybdis, at ang pagkulong ni Calypso. Sa wakas, si Odysseus ay nakauwi sa Ithaca, kung saan siya ay nagpanggap bilang isang pulubi upang makapasok sa kaniyang palasyo at makipaglaban sa mga manliligaw ni Penelope na gustong mag-asawa sa kaniya. Sa tulong ni Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan, si Odysseus ay napatunayan ang kaniyang pagkakakilanlan at napatalsik ang mga manliligaw. Siya ay muling nasilayan ang kaniyang pamilya at naging masaya.


Ang Iliad at Odyssey ay hindi lamang mga kuwento ng pakikipagsapalaran at digmaan. Ito ay mga obra maestra ng panitikan na nagpapahayag ng mga aral tungkol sa katapangan, karunungan, pag-ibig, katapatan, at kapalaran. Ang mga ito ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan hanggang sa kasalukuyan dahil sa kanilang malalim na impluwensya sa kultura at sining ng mundo.


Ang Iliad at Odyssey ay hindi lamang mga epikong Griyego. Ito ay mga halimbawa ng mga oral tradition, na kung saan ang mga kuwento ay binibigkas at inaalala sa pamamagitan ng mga awit at tugma. Ang mga ito ay hindi isinulat hanggang sa ika-8 siglo BCE, kung kailan ang alpabetong Griyego ay naimbento. Ang pinakamatandang manuskrito ng Iliad at Odyssey ay mula sa ika-10 siglo CE, na tinatawag na Venetus A. Ang mga ito ay nasa wikang Ancient Greek, na iba sa Modern Greek na ginagamit ngayon.


Ang Iliad at Odyssey ay may maraming mga bersyon at interpretasyon sa iba't ibang panahon at lugar. Ang mga ito ay naging inspirasyon para sa maraming mga manunulat at alagad ng sining, tulad ni Dante, Shakespeare, Milton, Joyce, at Tolkien. Ang mga ito ay naisalin din sa iba't ibang wika, kabilang ang Tagalog. Ang ilan sa mga kilalang salin ng Iliad at Odyssey sa Tagalog ay ang mga sumusunod: Ang Iliada ni Francisco Baltazar (1829), Ang Odissea ni Lope K. Santos (1940), at Ang Iliad at Odyssey ni Rolando Tinio (1990).


Ang Iliad at Odyssey ay hindi lamang para sa mga mahihilig sa panitikan o kasaysayan. Ito ay para sa lahat ng mga naghahanap ng mga kuwentong puno ng aksyon, romansa, komedya, trahedya, at mitolohiya. Ito ay para sa lahat ng mga gustong makilala ang mga tauhan na nagbigay ng mukha at boses sa mga konsepto ng bayaniismo, pagkamakatao, pagkamalikhain, at pagkamakabayan. Ito ay para sa lahat ng mga nais maglakbay sa isang mundong puno ng kagila-gilalas na mga nilalang at pangyayari. Ito ay para sa lahat ng mga nagnanais na makasaksi sa buong kuwento ng mga epikong Griyego sa Tagalog. 04f6b60f66


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page